Clubinfo

KSK MEEUWEN EEN CLUB MET EEN MISSIE,VISIE EN WAARDEN

https://www.kskmeeuwen.be/wp-content/uploads/2021/10/club-2021-2022.jpg

Voetbalvereniging Meeuwen SK werd opgericht in 1959 en op 05 maart 1959 officieel erkend door de KBVB met stamnummer 6240 en de clubkleuren geel en zwart. Het bestuur bestond uit 10 stichtende leden met Arnold Dreesen als 1ste voorzitter en Mathieu Housen als 1ste secretaris.

In september 1959 werd gestart in competitieverband. De club telde op dat moment 80 actieve en spelende leden.

In 1965 werd voor het eerst kampioen gespeeld in 3de provinciale. De aanwezige accommodatie onderging toen een eerste grote facelift:er kwam een oefenveld met verlichting en er werd ook voor het eerst gedacht aan het comfort voor de toeschouwer door het bouwen van een staantribune.

In 1977 werd een echte kantine gebouwd met als naam “clubhuis Meeuwen SK”.

In de zomer van 1982 verdween het allereerste oefenveld. Het gemeentebestuur had immers grond gekocht voor 2 nieuwe terreinen:het bestaande A – terrein bleef behouden (= huidige B-terrein);er kwam een nieuw oefenveld (= huidige C – terrein) en er kwam voor het eerst een speelveld uitsluitend voor de jeugdploegen met eigen kleedkamers en een kleine kantine! (= huidige D-terrein).

In 1983 liet het clubbestuur als één van de 1ste clubs in het provinciale voetbal een verlichting plaatsen langs het A-terrein waardoor zaterdagavondvoetbal in Meeuwen een feit werd!

In 1998  tenslotte werd met steun van de gemeentelijke overheid de huidige accommodatie van Meeuwen SK gerealiseerd:er kwam een nieuw A – terrein;alle bestaande kleedkamers en kantines werden vervangen door 1 centrale nieuwe accommodatie en het comfort voor de supporters werd verhoogd met een zittribune!

Sportief was Meeuwen SK al die jaren een liftploeg die nu eens in 2de en dan weer 1ste provinciale afdeling bivakeerde. Er werden titels gevierd maar ook met degradaties kreeg men af en toe te maken. Meeuwen SK voelt zich goed in die rol en tracht vooral te scoren op het vlak van  jeugd-opleiding.

JEUGDOPLEIDING

De jeugdopleiding heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen binnen de werking van de vereniging. De laatste jaren is hard gewerkt aan de uitbouw van een kwalitatieve jeugdopleiding met een stevige structurele omkadering. Dit heeft geresulteerd in een club met meer dan ….. leden en …. ploegen in competitie en een voetbalaanbod vanaf de leeftijd van 5 jaar tot zolang de fysieke toestand van de speler dit toelaat. Kinderen leren op deze manier op een leuke manier bewegen en hun eerste belangrijke stappen zetten in het voetbal. Meeuwen SK heeft in alle jeugdreeksen minstens 1 ploeg in competitie. Dit laat de vereniging toe zijn aanbod aan te passen zowel aan de leeftijd als aan de individuele kwaliteiten van iedere speler. Iedereen die wenst te voetballen vindt dan ook bij Meeuwen SK zijn gading.

SOCIALE CLUB

Naast het bieden van kwaliteit en plezier is de club zich ook bewust van zijn sociale rol als vereniging. Om het aansluiten bij de vereniging voor iedereen financieel haalbaar te maken en te houden, werd een lidgeldsysteem uitgewerkt dat rekening houdt met grote gezinnen en belangrijke financiële inspanningen vraagt aan de vereniging zelf. Zo biedt de vereniging iedereen de kans om zich sportief te ontwikkelen binnen de club.

FAMILIALE SFEER

Meeuwen SK is een sportclub. Het sportieve staat dan ook centraal maar daarnaast wil Meeuwen SK ook een familie zijn. Met fierheid kan Meeuwen SK zeggen dat ondanks de grootte van de vereniging de club er toch in slaagt om de familiale sfeer te behouden. Iedereen is binnen de vereniging op zijn eigen wijze een vedette en draagt op deze wijze bij tot het goed functioneren van zijn team en uiteindelijk de vereniging. Het is dan ook uiterst boeiend om als lid binnen deze vereniging zijn bijdrage te kunnen leveren.