Cursus scheidsrechter

Bureau Arbitrage Limburg richt een cursus verspreid over drie lessen (drie zaterdagen van 9.00 tot 12.30) voor zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaat-scheidsrechters in.
De cursus is gratis.
Startdatum 1 februari 2020.
Lessen op 1, 8 en 15 februari.
Locatie:
Voetbal Vlaanderen
p/a Flanders Nippon Golf- & Businessclub
Vissenbroekstraat 15
3500 Hasselt
Ingang en parking:
Boksbeemdenstraat (parallel met Albertkanaal).

Kandidaten moeten minstens 15 jaar zijn, medisch geschikt zijn en toegewezen aan een werkende club van Voetbal Vlaanderen.
Kandidaten ouder dan 18 jaar moeten een uittreksel uit het strafregister type 2 voorleggen.
Inschrijvingen en/of inlichtingen :
Prov. secretariaat Bureau Arbitrage
Tel. 011/28.16.30 
E-mail: carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be